ผลงานของเรา

  • ทั้งหมด01
  • การอนุรักษ์อาคารและสถาปัตยกรรมไทย02
  • สถาปัตยกรรม03
  • ตกแต่งภายใน04
  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง05
THE HOUSE ON SATHORN
บ้านสาทร หรือ บ้านหลวงสาทรราชายุตก์ ถูกสร้างขึ้นในปี 2432 เป็นของ หลวงสาทรราชายุตก์ นักธุรกิจที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างคลองสาทร
มิวเซียมสยาม
มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสนามไชยในกรุงเทพมหานคร อาคารหลังนี้ถูกสร้างในรูปแบบ “Neo Classical” โดยมีบันไดไม้ขนาดใหญ่เป็นจุดรวมสายตา อาคารถูกใช้เป็นที่ว่าการของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2463 จนถึงปี 2550
วัดบวรนิเวศน์มหาวิหาร
วัดบวรนิเวศน์มหาวิหารเป็นวัดสำคัญในเขตวัฒนธรรมเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่กษัตริย์หลายพระองค์ได้ศึกษาและรับการอุปสมบท รวมทั้งกษัตริย์ภูมิพลในรัชกาลที่ 9
พระราชวังสราญรมย์
พระราชวังสราญรมย์ ตั้งอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวังและวัดราชประดิษฐ์ พระราชวังแห่งนี้เป็นอาคารก่ออิฐ 2 ชั้นออกแบบโดย Henry Alabaster ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรัชกาลที่ 5 ถูกสร้างขึ้นในปี 2409