MUSEUM SIAM

MUSEUM SIAM

เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ

SARANROM PALACE

ประเภทอาคาร

Museum & Exhibition space

ขอบเขตงาน

Structural design & Building Conservation

วิศวกรโครงสร้าง

Stonehenge (Somchit peumpremsuk, Somsak Suebsai)

สถานที่

กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ปากคลองตลาด กทม. งานนิทรรศการแลพิพิธภัณฑ์

เสร็จสิ้น

2007

เจ้าของอาคาร

OKMD

เกี่ยวกับโครงการ

มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสนามไชยในกรุงเทพมหานคร อาคารหลังนี้ถูกสร้างในรูปแบบ “Neo Classical” โดยมีบันไดไม้ขนาดใหญ่เป็นจุดรวมสายตา อาคารถูกใช้เป็นที่ว่าการของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2463 จนถึงปี 2550 และต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่  โดยตัวอาคารเดิมถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับชาวไทยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ สุวรรณภูมิ สยามและไทย โดยแต่ละโซนได้รับการตกแต่งใหม่ให้เข้ากับธีมที่แตกต่างกันและแต่ละห้องจะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยในแต่ละช่วงเวลา

การเปลี่ยนจากสำนักงานที่ตั้งของกระทรวงเป็นพิพิธภัณฑ์จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ฐานรากอาคารส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยยังคงเก็บผนังรับน้ำหนักและโครงหลังคาไม้ในบางส่วนเพื่อรักษาองค์ประกอบอาคารส่วนใหญ่ไว้ มีการติดตั้งพื้นและผนังอีกชั้นด้านในเพื่อให้มีอิสระมากขึ้นในการจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณต่างๆในแต่ละห้องนอกจากนี้พื้นไม้ตรงกลางห้อง“ Building Exhibition” ยังถูกแทนที่ด้วยกระจกใสเพื่อแสดงโครงสร้างของซุ้มคอนกรีตโค้งที่ติดตั้งไว้ใต้ดินในสมัยก่อน ซึ่งเดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันความชื้นที่อาจนำไปสู่การเสื่อมโทรมของโครงสร้าง นอกจากนี้ลิฟต์แก้วที่ติดตั้งเข้ามาใหม่ยังมีการเปิดเผยโครงสร้าง ซึ่งมีการแยกอย่างชัดเจนระหว่างองค์ประกอบเดิมและส่วนปรับปรุงใหม่

การปรับปรุงผนังด้านหน้าและผนังภายในใช้การขัดและฉาบปูนทับ; พร้อมทาสีโดยสังเคราะห์สีแบบเดียวกันเพื่อรักษาเอกลักษณ์เดิม นอกจากนี้ผนังภายในบางส่วนยังมีการเว้นการบูรณะไว้เพื่อแสดงสภาพเดิม เพื่อให้เห็นสภาพตามกาลเวลาและร่องรอยเดิมของการบูรณะในแต่ละครั้งที่ถูกพัฒนาตามกาลเวลามามากว่าทศวรรษในอดีต CDU ทั้งหมดจะถูกติดตั้งบนผนังเพื่อเชื่อมต่อกับระบบปรับอากาศภายในอาคาร ดังนั้นด้านหน้าของอาคารเดิมจึงถูกบดบังด้วย CDU จำนวนมาก ผู้ออกแบบเสนอให้เปลี่ยนระบบปรับอากาศเป็นแบบ central ที่สามารถกระจายความเย็นไปทั่วทั้งอาคารโดยซ่อนตัวกริลเป่าลมเย็นตามซอกมุมต่างๆ ของโครงสร้าง เพื่อให้รูปด้านเดิมของอาคารถูกขับเน้นและสามารถเผยให้เห็นรายละเอียดดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมได้อย่างเต็มที่การปรับปรุงใหม่ใช้เวลาประมาณหนึ่งปี โดยกระทรวงพาณิชย์เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมภายใต้ชื่อมิวเซียมสยาม ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและการจัดการงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพทำให้มิวเซียมสยามสามารถจัดแสดงนิทรรศการต่างๆได้หลากหลายและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ