Noble BE19

Noble BE19

เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ

Noble BE19

ประเภทอาคาร

High-rise residential

ขอบเขตงาน

Structural design

พื้นที่ทั้งหมด

57,000 sq.m.

วิศวกรโครงสร้าง

Stonehenge (Somchit Puempremsuk)

สถานที่

Sukhumvit, Bangkok

เสร็จสิ้น

2020

เจ้าของอาคาร

Noble Development Co., Ltd.

เกี่ยวกับโครงการ

Noble BE19 คอนโดมิเนียม เป็นที่พักอาศัยในเกรด luxury high-rise ตั้งอยู่บนถนน สุขุมวิท 19 สามารถเข้าถึงได้จากทั้ง BTS สถานีอโศก และ MRT สถานีสุขุมวิท ตัวอาคารมีการออกแบบไปในทิศทางเดียวกับโครงการอื่นๆ ในเครือของ Noble ที่เน้นความเรียบง่ายและฟังก์ชั่นในการใช้งาน โดยโครงการมีทั้งหมด 2 อาคาร ความสูง 28 ชั้น และ 48 ชั้น

ในส่วนของการออกแบบโครงสร้างของอาคาร โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีต และมีการผสมโครงสร้างเหล็กในส่วนยอดของอาคาร ตัวพื้นใช้ระบบ post-tension และใช้ระบบ double slab เพื่อป้องกันการรั่วซึมในส่วนสระว่ายน้ำทั้งสองตึกโดยตัวอาคารสูง 28 ชั้น มีพื้นที่ชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถอยุ่ถึง 6 ชั้น และในการก่อสร้างต้องมีการขุดดินลึกถึง 23 เมตร เพื่อหล่อ MAT Foundation และ Diaphragm wall ความหนา 80 เซ็นติเมตร เพื่อเป็นฐานรากและป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน

ในระหว่างการขุดดินเพื่อทำฐานราก เมื่อถึงความลึกของชั้นดินเหนียว  ได้มีการพบปัญหาจากน้ำใต้ดินระหว่างการทำงาน  ทำให้ต้องมีการ วาง Diaphragm wall ลงไปลึกกว่าความต้องการเดิมของทางผู้ออกแบบเพื่อป้องกันโครงสร้างของอาคารในส่วนของอาคารสูง 48 ชั้น มีการออกแบบเพื่อป้องกันการบิดตัวของโครงสร้างตามแรงลม ด้วยการติดตั้ง outrigger 2 จุด ที่ความหนา 3 เมตร และระยะระหว่าง outrigger ได้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานระบบประกอบอาคาร เพื่อประสิทธิภาพสุงสุดในการใช้งานของพื้นที่

ความท้าทายหลักในทางวิศวกรรมของโครงการนี้เกิดจากชั้นใต้ดินที่ลึกถึง 6 ชั้นที่ต้องการการคำนวณอย่างละเอียดรอบคอบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากวิศวกรผู้ออกแบบ ทำให้โครงการสามารถผ่านพ้นจุดสำคัญนี้ไปได้อย่างราบรื่น