IMPACT CHALLENGER

IMPACT CHALLENGER

เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ

IMPACT CHALLENGER

ประเภทอาคาร

Convention center & Exhibition hall

ขอบเขตงาน

Structural design

พื้นที่ทั้งหมด

342,923 sq.m. 150,000 per Floor

วิศวกรโครงสร้าง

Stonehenge (Somchit Puempremsuk)

สถานที่

Pakkret, Nonthaburi

เสร็จสิ้น

2007

เจ้าของอาคาร

Impact Exhibition and Management Company Limited

เกี่ยวกับโครงการ

Impact Challenger เป็นศูนย์จัดแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีพื้นที่จัดแสดงเชื่อมต่อกันสามส่วนขนาด 20,000 ตรม ห้อง Grand ballroom และห้องประชุมใหญ่ 16 ห้อง โดยโครงการเมืองทองธานีตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ สร้างขึ้นจากการเติบโตของความต้องการโครงการประเภท MICE ในภูมิภาคเอเชีย และตัวโครงการ Impact เองนอกจากจะเป็นที่รู้จักในด้านการเป็นศูนย์บริการการจัดแสดงสินค้าครบวงจรแล้ว ยังเป็นที่รู้จักในฐานะ  Satellite city ที่ใหญ่ที่สุดในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ เช่นกัน

ในด้านของการออกแบบโครงสร้างของอาคาร ความท้าทายหลักทางวิศกรรมของวิศวกรคือการออกแบบ และก่อสร้างไปพร้อมๆกัน รวมถึงลักษณะอาคารที่ต้องการการคำนวณโครงสร้างช่วงพาดกว้าง ขนาด 132 เมตร ที่เป็น column free exhibition hall โดยทีมวิศกรผู้ออกแบบได้แก้ปัญหาโดยการใช้เสา space truss ขนาด 1×4 เมตร เพื่อเหลื่อมการทิ้งน้ำหนักของโครงสร้างหลังคา ส่วนตัวโครงสร้างหลังคาได้รับการผลิตและควบคุมคุณภาพมากจากโรงงานที่ประเทศจีน โดยใช้เวลาในการประกอบถึง 6 เดือนในประเทศไทย ส่วนฐานรากใช้เสาเข็มลึก 32 เมตร มีการทำ trenches และ pre-bore เพื่อแก้ปัญหาดินสไลด์

พื้นที่จัดแสดงถูกออกแบบให้รองรับน้ำหนักได้ระหว่าง 2-4 ตันต่อตารางเมตร ในระบบ post-tension และมีการฝัง coring เป็นระยะสำหรับงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการใช้งาน  และทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้าไป loading ได้โดยตรงในอาคาร รวมทั้งสามารถตั้งเครื่อง generatorชั่วคราว สำหรับผลิตไฟฟ้าและป้อนขึ้นผ่านทาง coring ได้โดยตรงสำหรับการจัดแสดงที่มีความต้องการไฟฟ้ามากเป็นพิเศษ

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดเพียง 13 เดือน นับจากการตอกเสาเข็มแรก  เป็น free column exhibition space ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  และยังสามารถเป็นอาคารที่รองรับมาตราฐานการจัดแสดงสินค้าในระดับสากลได้เช่นกัน