Cosmo Bazaar

Cosmo Bazaar

เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ

Cosmo Bazaar

ประเภทอาคาร

Commercial Building and parking space

ขอบเขตงาน

Structural design

พื้นที่ทั้งหมด

76,000 sq.m.

วิศวกรโครงสร้าง

Stonehenge (Somchit Puempremsuk)

สถานที่

Pakkret, Nonthaburi

เสร็จสิ้น

2017

เจ้าของอาคาร

Bangkok Airport Industry Co., Ltd.

เกี่ยวกับโครงการ

Cosmo Bazaar เป็นศูนย์การค้าที่อยู่ในจุดศูนย์กลางของ เมืองทองธานี โดยได้รับการออกแบบมาตอบรับกับความต้องการที่หลากหลายและรวดเร็วของผุ้ใช้ การออกแบบวัสดุหุ้มอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เครื่องบิน ที่นำเสนอความอิสระ และของวิถีชีวิตที่มีชีวิตชีวา ไร้ขอบเขต เป็นศูนย์การค้าแบบ mix use ในพื้นที่ปรับอากาศ พร้อมด้วยพื้นที่จอดรถถึง 2200 คัน บนอาคารจอดรถ 9 ชั้น

ตัวโครงสร้างหลักของอาคารเป็นคอนกรีต โดยมีความหนาของพื้นสำหรับส่วนจอดรถอยู่ที่ 25 เซนติเมตร เพื่อรองรับกับช่วงพาดกว้างที่ยาวของแนวเสา โดยในส่วนความหนาของพื้นสำหรับส่วนห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ 23 เซนติเมตร ในระบบ post-tension เพื่อความประหยัดและช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และมีการใช้แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท สำหรับการตกแต่งภายนอกของอาคารด้วยสัดส่วนของเปิดที่ 40% เพื่อการระบายอากาศ โดยโครงการใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างรวมประมาณ 1 ปี