ALLIANCE FRANCAISE, BANGKOK

ALLIANCE FRANCAISE

Stonehenge finished cultural center, Reimagine extensive activities space

เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ

Alliance Francaise,Thailand

ประเภทอาคาร

Cultural & Academic

พื้นที่ทั้งหมด

6,300 sq.m. GFA, 6-storey building

สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

Stonehenge (Boonchai Tienwang, Issara Wansueb, Tantai Mattapha, Thitikarn Peumpremsuk)

วิศวกรโครงสร้าง

Stonehenge

วิศวกรระบบ

Ben Chic : Mahatapat Dejdananpon

ผู้รับเหมา

Ritta Co.,Ltd

สถานที่

Wireless road, Bangkok, Thailand

เสร็จสิ้น

July 2018

เจ้าของอาคาร

Alliance Francaise, Thailand

ช่างภาพ

Beersingnoi (www.beersingnoi.com)

สมาคมฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นในปี พศ. 2455  เป็นสถาบันชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะฝรั่งเศษในประเทศไทย ตัวโครงการจึงมีต้องการพื้นที่และการใช้งานที่หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น โรงมหรสพ ขนาด 200 ที่นั่ง ร้านอาหารฝรั่งเศส  ห้องสมุด ห้องเรียน  สตูดิโอ ออฟฟิศ และศูนย์วิจัย

ความท้าทายในการออกแบบอาคารศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส เกิดจากความต้องการพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาที่สามารถใช้งานได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันสำหรับอีเวนท์ต่างๆ ในอาคารขนาด 6 ชั้น  โดยสถาปนิกได้ทำการออกแบบโถงกลางที่เชื่อมต่อตั้งแต่ระดับพื้นชั้นแรกจนถึงช่องแสงด้านบน เพื่อเปิดเผยให้เห็นตัวบันไดขนาดใหญ่ด้านล่างด้วยแสงธรรมชาติ ที่ใช้เป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน

โครงการนี้เป็นโครงการย่อยโครงการแรกที่ทำการก่อสร้าง ภายใต้แผนแม่บทของโครงการ “ONE BANGKOK”  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  โดยในการออกแบบได้มีความคิดในการการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวอาคารนี้และโครงการทั้งหมดใน “ONE BANGKOK” ด้วยการออกแบบ facade ขนาด 725 ตารางเมตร ให้สามารถ สื่อถึงเอกลักษณ์บางอย่างของความเป็นฝรั่งเศส มีการใช้ช่องเปิดที่ฟอร์มรูปทรงหกเหลี่ยม (Hexagon) ซึ่งพัฒนามาจากสันฐานทางภูมิศาสตร์ และชื่อเล่นของประเทศฝรั่งเศส (เหมือนสันฐานของประเทศไทย ที่เป็นรูปทรงขวาน)  และ ส่วนขนาดและความทึบโปร่งของช่องเปิดจะสัมพันธ์กับความต้องการแสงธรรมชาติของพื้นที่ใช้สอยภายใน ห้องเรียนอาจจะไม่ต้องการแสงธรรมชาติมากนัก ช่องเปิดก็จะแคบหน่อย ในขณะที่โถงด้านหน้าห้อง auditorium หรือ สตูดิโอเต้นรำ ก็จะมีช่องเปิดที่กว้าง เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายใน

จากทางเข้าหลักจะพบกับพื้นที่บริเวณบันไดหลัก  ที่เป็นพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการเอนกประสงค์ เป็นการออกแบบที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน กิจกรรม และสะท้อนส่งผ่านออกไปสู่ภายนอกผ่านความโปร่งใสของกระจกอย่างมีชีวิตชีวา

เมื่อเดินผ่านบันไดถึงระดับโรงมหรสพชั้น 3 ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงการนี้  และจะมีการจัดแสดงโชว์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา ทำให้คุณภาพของระบบ acoustic ของโครงการมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และได้ถูกเน้นย้ำด้วยการออกแบบระบบสะท้อนเสียงเป็นแผ่นไม้ลักษณะโค้งมน 9 ชิ้น ครอบซ้อนกันตามความยาวของห้อง โดยที่องศาความโค้งมนและการใส่ backing ซับเสียงต่างๆระหว่างแผ่นได้รับการปรับจูนเพื่อคุณภาพเสียงที่สมบูรณ์ที่สุดของโรงละคร

Alliance Francaise Bangkok

179 Wireless road, Lumpini, Bangkok,
Thailand (13°43’47.1”N 100°32’54.0”E)