ADVENTURE HOSTEL

ADVENTURE HOSTEL

เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ

ADVENTURE HOSTEL

ขอบเขตงาน

Façade & Interior design

พื้นที่ทั้งหมด

350 sq.m. (36-BED)

สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

Stonehenge (Boonchai tienwang, Nitipoom dejwongya)

ผู้รับเหมา

Zenithmore

สถานที่

Chatuchak weekend market, Bangkok

เสร็จสิ้น

2015

โครงการตั้งอยู่บริเวณตลาดนัดจตุจักร เป็นอาคารตึกแถว 4 ชั้น สร้างขึ้นในช่วงปี 1960 มีช่วงพาดของโครงสร้างประมาณ 3.6 เมตร หน้ากว้างรวม 7.2 เมตร ลึก 14.4 เมตร

โดยความต้องการหลักของลูกค้าค่อนข้างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา คือ ถูกที่สุด เร็วที่สุด และสะท้อนความเป็นไทยร่วมสมัยเนื่องจากตัวอาคารเดิมสภาพภายในเก่าและทรุดโทรม และในระหว่างการรื้อถอนได้มีเศษวัสดุของประตู หน้าต่างเก่าๆจำนวนมากเหลือทิ้ง ทางผู้ออกแบบจึงมี approach ในการนำวัสดุเก่ามาใช่ใหม่เป็นแกนหลักในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความประหยัดและลดขยะจากการรื้อถอนของตัวโครงการเอง

โดยตัวบานประตูและหน้าต่างเก่าๆ ถูกนำกลับมาใช้ใหม่เป็น โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ รวมถึง facade ของอาคาร ที่สามารถกันแดดและเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับอาคาร

สำหรับบรรยากาศภายในของโครงการ ทางผู้ออกแบบใช้ street component ของกรุงเทพ มาเป็นธีมในการออกแบบ เช่น กรวยจราจร สัญญาณจราจร พาเลทไม้ ฯลฯ เพื่อเล่นกับการรับรู้ภายใน-ภายนอก ของผู้ใช้งาน  รวมถึงสร้างความรู้สึกร่วมสมัยอย่างสนุกสนาน เช่น การใช้ผ้าโสร่ง ทำเป็นผ้าใบหลังคา หรือหุ้มเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

การออกแบบของโฮสเทลนี้ไม่ได้นำเสนอแค่ที่พักค้างคืนราคาถูก แต่หากยังนำเสนอบรรยากาศของความสับสน วุ่นวาย ของกรุงเทพฯ ผ่านพื้นที่ต่างๆของโครงการตั้งแต่ทางเข้า จนถึงหลังคาของโครงการ