ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 4 วัด

project4

เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว
รายละเอียดโครงการ : ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ อาคารบริการ นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ที่ตั้ง : จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และจ.พระนครศรีอยุธยา
ปีที่ออกแบบ : 2556