เดอะนิช ตากสิน / The Niche

TheNiche

เจ้าของโครงการ : บมจ. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์
รายละเอียดโครงการ : อาคารพักอาศัย 20 ชั้น 194 ยูนิต
ที่ตั้ง : ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้ออกแบบงานวิศวกรรม  : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2552