Aspire รัตนาธิเบศร์ # 2

Aspire รัตนาธิเบศร์ # 2

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ออกแบบโครงสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะอาคาร : อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 25 ชั้น และอาคารจอดรถยนต์ สูง 8 ชั้น
จำนวนห้องชุดพักอาศัย  : 1,428 ยูนิต และ 1 ร้านค้า
แล้วเสร็จ : 2013