Galerie Rue De 39

Galerie Rue De 39

เจ้าของโครงการ  
ขอบเขตงาน : ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
ลักษณะอาคาร : อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 28 ชั้น
จำนวนห้องชุดพักอาศัย  : 88 ยูนิต