Rhythm สุขุมวิท 42

Rhythm สุขุมวิท 42

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ. พี. (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 
ลักษณะอาคาร : อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 37 ชั้น
จำนวนห้องชุดพักอาศัย  : 589 ยูนิต
ขอบเขตงาน : ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง