RHYTHM Sathorn

RhythmSathorn

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ออกแบบโครงสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ถนนสาทรใต้ (สาทร 21) 150 เมตร จากรถไฟฟ้า BTS ตากสิน
ลักษณะอาคาร : อาคารชุดพักอาศัย
- สูง 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น
- สูง 42 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น
จำนวนห้องชุดพักอาศัย  : 923 ยูนิต
แล้วเสร็จ : 2013