โครงการอาคารชุดพักอาศัย Plum@Phahol89

Phahol89

เจ้าของโครงการ บจก.พนาลี เอสเตท (ในเครือบมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท)
รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น พื้นที่ประมาณ 9,900 ตร.ม./หลัง จำนวน อาคาร 20 หลัง
ที่ตั้ง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รวมพื้นที่ก่อสร้าง (เฉพาะตัวอาคาร) 198,000 ตร.ม.
ผู้ออกแบบ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด & บริษัท โอเพ่นสเปซ ดีไซน์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง (โดยประมาณ) 2,178,000,000 บาท
ปีที่ดำเนินงาน พ.ศ.2555-2556