Pahol - Aree

Phahol

เจ้าของโครงการ  : บมจ. เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ที่ตั้งโครงการ  : ถนนพหลโยธิน (ใกล้สี่แยกสะพานควาย) พญาไท กรุงเทพมหานคร 
 ลักษณะอาคาร : อาคารชุดพักอาศัย สูง 53 ชั้น
พื้นที่  : พื้นที่ 64,470 ตารางเมตร 
 ขนาดที่ดิน : 5 – 2 – 13 ไร่
ผู้ออกแบบ
- งานสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

: บริษัท เรียล เอสเตท แพลนนิ่ง จำกัด
: บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
 ลักษณะโครงการ   : อาคารชุดพักอาศัย สูง 53 ชั้น 1 อาคาร
จำนวนห้องชุดพักอาศัย  : 809 ยูนิต 
แล้วเสร็จ  : 2013