Wan Vayla Khao Tao Hua Hin

โครงการ : วันเวลา เขาเต่า หัวหิน
เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ก่อสร้าง : 43,562 ตร.ม.
ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
มูลค่าโครงการ : 1,479 ล้านบาท
โครงการแล้วเสร็จ : 2558