THE ROOM สาทร-เซ็นต์หลุยส์

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนจันทร์ 18/7 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 24 ชั้น 376 ห้อง พร้อมสระว่ายน้ำบริเวณชั้น 5 อาคารสโมสร สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม : บริษัท ฮิวมานิส จำกัด

ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษัท Actech จำกัด
ผู้ออกแบบงานระบบ : บริษัท บิวคอน จำกัด
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ทวีพร จำกัด
ผู้รับเหมางานระบบ : บริษัท บิวคอน จำกัด
งบประมาณประมาณ : 810,000,000.00.-บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : 21 เดือน (อยู่ในช่วงกำลังดำเนินงาน)