AIS Contact Center Development and Training Arena

โครงการ

: AIS Contact Center Development and Training Arena อาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น พื้นที่อาคาร 19,970 ตารางเมตร ไม่รวม Digital Arena
ที่ตั้งโครงการ : ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ : บริษัท แฟกซ์ไลท์ จำกัด
ผู้ออกแบบ : บริษัท แปลน อาร์คิเทค จำกัด
ผู้รับเหมางานอาคาร : บมจ. ซินเทค คอนสตรัคชั่น
ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
มูลค่างานอาคาร : 570,093,457.94 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาการก่อสร้าง : 15 เดือน เริ่มงานวันที่ 16 มีนาคม 2559 – 15 มิถุนายน 2560