The Metropolis สำโรง สมุทรปราการ

The Metropolis สำโรง สมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ : บริษัท ว่องไววิทย์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ถนนสุขุมวิท สำโรง สมุทรปราการ
ลักษณะโครงการ
: คอนโดมิเนียม A, B พักอาศัย สูง 39 ชั้น และ 33 ชั้น
คอนโดมิเนียม C พักอาศัย สูง 7 ชั้น
อาคารจอดรถ D สูง 5 ชั้น
- จำนวนห้องพัก 1,752 ยูนิต
- จำนวนที่จอดรถ 766 คัน
พื้นที่ประมาณ : 124,041 ตารางเมตร
ผู้ออกแบบโครงการ : Metropolis Property Co., Ltd.
ผู้ออกแบบงานระบบ : บจก. โปร เอ็น เทคโนโลยี
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 30 เดือน