THE ROOM เจริญกรุง 30

THE  ROOM  เจริญกรุง 30  ถนนเจิรญกรุง กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : เจริญกรุง 30 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 24 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พร้อมสระว่ายน้ำบริเวณชั้น 5 จำนวน 211 ห้อง
พื้นที่ประมาณ : 1 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม : บริษัท Robert G Bouy จำกัด
ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษัท KCS จำกัด
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ฤทธา จำกัด
ผู้รับเหมางานระบบ : บริษัท ว.ไชยา จำกัด
งบประมาณ : 650,000,000.00.-บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : 22 เดือน (อยู่ในช่วงกำลังดำเนินงาน)