Home Apartment Ratchada 20

HOME  APARTMENT  RATCHADA 20

โครงการ : Home Apartment Ratchada 20 
เจ้าของโครงการ : บริษัท ที ซี พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ : 
งบประมาณ : 85,600,000.00.- บาท