อาคารสำนักงานและสำนักงานให้เช่า อาคาร A และอาคาร B

อาคารสำนักงานและสำนักงานให้เช่า อาคาร A และอาคาร B

โครงการ : อาคารสำนักงานและสำนักงานให้เช่า อาคาร A และอาคาร B 
เจ้าของโครงการ : บริษัท ที ซี พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ : 
งบประมาณ : 56,000,000.00.- บาท