ฮอนด้า - ถนนราชพฤกษ์

honda

เจ้าของโครงการ : บริษัท ฮอนด้า สุขาภิบาล 3 จำกัด
ที่ตั้ง : ถ.ราชพฤกษ์ นนทบุรี
พื้นที่ก่อสร้าง รวม : 9,300 ตร.ม.
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ  : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง : 90,000,000 บาท
ปีที่ดำเนินงานออกแบบ : พ.ศ. 2554
ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 8 เดือน