โตโยต้าเพชรบุรี สาขาชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โตโยต้าเพชรบุรี  สาขาชะอำ  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เจ้าของโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่โครงการรวม  : 6 ไร่
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
มูลค่าโครงการ : 130,000,000 บาท
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2557 - 2558