โตโยต้ากรุงไทย สาขาตลิ่งชัน

โตโยต้ากรุงไทย สาขาตลิ่งชัน

เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
สถานที่ตั้ง : เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการรวม : 15,000 ตารางเมตร
ผู้ควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
มูลค่าโครงการ : 175,000,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : 12 เดือน (อยู่ในช่วงกำลังดำเนินงาน)