อาคารเอนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร

อาคารร้อยปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร

เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียดโครงการ : อาคารเอนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
พื้นที่ : 4,200 ตร.ม.
ผู้ออกแบบ และควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ที่ตั้ง : เขตพระนคร กทม
งบก่อสร้าง : 400,000,000 บาท
ปีที่ออกแบบ : 2555