การบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วัดพิชยญาติการาม

การบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วัดพิชยญาติการาม

โครงการ การยกปรับระดับศาลาการเปรียญให้สูงจากระดับเดิมประมาณ ๑.๓๐ เมตร
เจ้าของโครงการ : วัดพิชยญาติการาม และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษัท ปุณณรักษ์ จำกัด
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วงเงินในการก่อสร้าง  : ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.-บาท