อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

โครงการ : อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักงานผู้สนับสนุน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ควบคุมงาน : บริษัท  สโตนเฮ้นจ์  จำกัด
บริษัทผู้รับจ้าง : บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด
ปีที่ดำเนินงน : 2557
วงเงินในการก่อสร้าง : 50,000,000 - บาท