กุฏิแดง 2 หลัง วัดบวรนิเวศวิหาร

kutired

โครงการ : กุฏิแดง 2 หลัง วัดบวรนิเวศวิหาร 
เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศวิหาร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ :   
Project : Kuti Dang – Borvornivesviharn Temple
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2008
Budget :