อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

โครงการ : อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
เจ้าของโครงการ : วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2558
งบประมาณ : 65,000,000 -บาท