อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

โครงการ : อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
เจ้าของโครงการ : วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2558
งบประมาณ : 65,000,000 -บาท

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ เขตฌาปนสถาน วัดเทพศิรินราวาส

เจ้าของโครงการ : วัดเทพศิรินราวาส, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  : เริ่มตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วงเงินในการก่อสร้าง : ๗๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ปีที่ดำเนินการ : ๒๕๕๘

อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร

human

เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศวิหาร
ที่ตั้ง : บางลำพู กรุงเทพมหานคร
ผู้ออกแบบอนุรักษ์อาคาร  : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2551

พระราชวังสราญรมย์, ถนนสนามชัย พระนคร

saranrom

เจ้าของโครงการ : กระทรวงการต่างประเทศ
ที่ตั้ง : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง : 180,000,000.- บาท
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2545

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)

Moc

เจ้าของโครงการ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ที่ตั้ง : กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ปากคลองตลาด กทม.
ผู้ออกแบบอนุรักษ์อาคาร  : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ และบริษัท กุฎาคาร จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2548
ผู้รับเหมาการก่อสร้าง : บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด
ผู้ควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2548 – 2550

ก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน (B7.7, B7.7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท อาศาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
มูลค่าก่อสร้าง 149,232,268 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา

subway

เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ดำเนินงานในนาม : Italian Thai Development
ที่ตั้ง : วังบูรพา พระนคร
ที่ปรึกษางานอนุรักษ์  : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2554

สะพานเจริญสวัสดิ์ 36 (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

bridge1

เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ดำเนินงานในนาม : Italian Thai Development
ที่ตั้ง : สถานีรถไฟหัวลำโพง
ที่ปรึกษางานอนุรักษ์  : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2554

วังกรมพระนเรศรวรฤทธิ์

wangmaliwan

เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ตั้ง : ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้ออกแบบอนุรักษ์อาคาร : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2555

แพร่งภูธรและอาคารโรงเรียนตะละภัฎศึกษา ถนนตะนาว เขตพระนคร

talapat

เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ตั้ง : ตำบลแพร่งภูธร เขตพระนคร
รายละเอียด : จัดทำแบบอนุรักษ์ตึกแถว จำนวน 125 ห้อง
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2553/td>

โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร

tapat

โครงการ : โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร 
เจ้าของโครงการ : กรมศิลปากร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ :   
Project : Wat kourtaphet (archaeological site)
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2013
Budget :

โครงการ 5 แหล่งเรียนรู้ สู่วิถีอยุธยา

project5

โครงการ : โครงการ 5 แหล่งเรียนรู้ สู่วิถีอยุธยา ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการเรียนรู้โบราณสถาน 5 แห่งของอยุธยา 
เจ้าของโครงการ : กรมศิลปากร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ :   
Project : Master planning 5 historical sites rout line
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2013
Budget :

วัดวชิรธรรมาราม บางปะหัน

watciratumma

เจ้าของโครงการ : วัดวชิรธรรมาราม
ที่ตั้ง : อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด : ศาลาเรือนไทย สำหรับปฏิบัติธรรม ที่พัก และอเนกประสงค์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2555

ศาลาเอนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

bvorn100

โครงการ : ศาลาเอนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช 
เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศวิหาร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2555 
งบประมาณ : 350,000,000 บาท
Project : Cerebrating 100th Supreme Patriarch Building
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2012
Budget : 350 Million Baht

อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาส

watlnwsirin

เจ้าของโครงการ  : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ตั้ง : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ
รายละเอียด : ห้องปฏิบัติธรรม กุฏิ และห้องจัดแสดง
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2555-2556

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

watpradit

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ตั้ง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
รายละเอียด ห้องอเนกประสงค์ และกุฏิ
ผู้ออกแบบ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน พ.ศ.2555-2556

วิหารคด วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

twosister

โครงการ : วิหารคด วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 
เจ้าของโครงการ : มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2554 
งบประมาณ : 26,000,000 บาท  
Project : Wat Songpeenong
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget : 26 Million Baht

วิหารคด วัดโบสถ์บน นนทบุรี

watup

โครงการ : วิหารคด วัดโบสถ์บน นนทบุรี 
เจ้าของโครงการ : มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2554 
งบประมาณ : 30,000,000 บาท  
Project : Wat Bhotbon
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget : 30 Million Baht

โครงการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่มีศักยภาพ 6 จังหวัด

project6

เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว
รายละเอียดโครงการ  : ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ อาคารบริการ นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ที่ตั้ง : จ.เชียงใหม่ จ.กาญจนบุรี จ.นครราชสีมา จ.นนทบุรี จ.ภูเก็ต และจ.สุราษฏร์ธานี
ปีที่ออกแบบ : 2556

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 4 วัด

project4

เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว
รายละเอียดโครงการ : ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ อาคารบริการ นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ที่ตั้ง : จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และจ.พระนครศรีอยุธยา
ปีที่ออกแบบ : 2556

เจดีย์ภูเขาทอง, พระนครศรีอยุธยา

JD

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ว่าจ้าง : วัดภูเขาทอง
ภายใต้การควบคุมของ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา
ผู้ออกแบบ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และบริษัท สโตนเฮ้นจ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา และ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2541
   

พระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร

jadee

เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศ
ที่ตั้ง : บางลำพู กทม.
ผู้ออกแบบอนุรักษ์อาคาร  : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ร่วมกับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ และ กุฎาคาร จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2549
งบประมาณ : 90,000,000 บาท

ปรับปรุงเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินเชิงเขาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ระยะที่ 1) เชียงใหม่

doisutap

เจ้าของโครงการ : สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร
ผู้รับเหมาการก่อสร้าง  : บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
มูลค่างาน : 45,490,897.22 บาท
ปีที่ดำเนินงาน : 9 กันยายน 2552 – 6 เมษายน 2553

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์, สุพรรณบุรี

donjd

เจ้าของโครงการ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๒ สุพรรณบุรี
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ออกแบบโครงสร้าง  : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และบริษัท สโตนเฮ้นจ์
งบประมาณ : ๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท
ปีที่ดำเนินการ : สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒

กุฏิแดง 2 หลัง วัดบวรนิเวศวิหาร

kutired

โครงการ : กุฏิแดง 2 หลัง วัดบวรนิเวศวิหาร 
เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศวิหาร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ :   
Project : Kuti Dang – Borvornivesviharn Temple
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2008
Budget :

หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร

library

โครงการ : หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2552 
งบประมาณ :   

Project : Mahamakut Buddhist University Library Borvornivesviharn Temple
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2009
Budget :