เดอะโพลิแทน รีฟ เฟส 2

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
ที่ตั้ง : ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม : บริษัท ปาล์มเมอร์และเทอร์เนอร์ จำกัด
ผู้จัดทำแบบสถาปัตยกรรม : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบโครงสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบงานระบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวน 587 ห้อง และ ที่จอดรถ 1 อาคาร
พื้นที่ก่อสร้างรวมทุกอาคาร : 40,759 ตร.ม.