อาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว, วงศ์สว่าง กทม

เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว
ประเภทอาคาร : อาคารสำนักงานใหญ่ ความสูง 11 ชั้น
ที่ตั้ง : วงศ์สว่าง บางซื่อ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
พื้นที่ก่อสร้าง : 21,000 ตารางเมตร
งบประมาณ (ตามสัญญา) : 450,000,000.- บาท
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2558 (ยังไม่ก่อสร้าง)