ห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน สีลมเซ็นเตอร์ สูง 21 ชั้น

เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ประเภทอาคาร : ห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน สูง 21 ชั้น
ที่ตั้ง : เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ก่อสร้าง : 50,000 ตารางเมตร
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2558