สถานีบริการน้ำมัน และ อาคารพานิชกรรม, บางพลี สมุทรปราการ

Thana Astoria

โครงการ : สถานีบริการน้ำมัน และ อาคารพานิชกรรม, บางพลี สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ : คุณธนะสิทธิ์ ชินมหาพิพัฒน์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2559
งบประมาณ :