ทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ

Thana Astoria

โครงการ : ทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2559
งบประมาณ :