การปรับปรุงอาคารหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Thana Astoria

โครงการ : การปรับปรุงอาคารหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2558
งบประมาณ :