โครงการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่มีศักยภาพ 6 จังหวัด

project6

เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว
รายละเอียดโครงการ  : ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ อาคารบริการ นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ที่ตั้ง : จ.เชียงใหม่ จ.กาญจนบุรี จ.นครราชสีมา จ.นนทบุรี จ.ภูเก็ต และจ.สุราษฏร์ธานี
ปีที่ออกแบบ : 2556