บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย

home24

เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลยุติธรรม
รายละเอียดโครงการ : อาคารพักอาศัย 7 ชั้น พื้นที่ประมาณ 5,600 ตร.ม. จำนวน 24 หน่วย จัดเป็น Duplex
ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ขนาดที่ดิน : 1 ไร่
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง  : 50,00,000 บาท
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2552