หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร

library

โครงการ : หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2552 
งบประมาณ :   

Project : Mahamakut Buddhist University Library Borvornivesviharn Temple
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2009
Budget :