พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์, สุพรรณบุรี

donjd

เจ้าของโครงการ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๒ สุพรรณบุรี
ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ออกแบบโครงสร้าง  : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และบริษัท สโตนเฮ้นจ์
งบประมาณ : ๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท
ปีที่ดำเนินการ : สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒