เจดีย์ภูเขาทอง, พระนครศรีอยุธยา

JD

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ว่าจ้าง : วัดภูเขาทอง
ภายใต้การควบคุมของ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา
ผู้ออกแบบ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และบริษัท สโตนเฮ้นจ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา และ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2541