วิหารคด วัดโบสถ์บน นนทบุรี

watup

โครงการ : วิหารคด วัดโบสถ์บน นนทบุรี 
เจ้าของโครงการ : มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2554 
งบประมาณ : 30,000,000 บาท  
Project : Wat Bhotbon
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget : 30 Million Baht