วิหารคด วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

twosister

โครงการ : วิหารคด วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 
เจ้าของโครงการ : มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2554 
งบประมาณ : 26,000,000 บาท  
Project : Wat Songpeenong
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget : 26 Million Baht