อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

watpradit

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ตั้ง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
รายละเอียด ห้องอเนกประสงค์ และกุฏิ
ผู้ออกแบบ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน พ.ศ.2555-2556