วัดวชิรธรรมาราม บางปะหัน

watciratumma

เจ้าของโครงการ : วัดวชิรธรรมาราม
ที่ตั้ง : อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด : ศาลาเรือนไทย สำหรับปฏิบัติธรรม ที่พัก และอเนกประสงค์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2555