แพร่งภูธรและอาคารโรงเรียนตะละภัฎศึกษา ถนนตะนาว เขตพระนคร

talapat

เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ตั้ง : ตำบลแพร่งภูธร เขตพระนคร
รายละเอียด : จัดทำแบบอนุรักษ์ตึกแถว จำนวน 125 ห้อง
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2553/td>