วังกรมพระนเรศรวรฤทธิ์

wangmaliwan

เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ตั้ง : ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้ออกแบบอนุรักษ์อาคาร : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2555