สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา

subway

เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ดำเนินงานในนาม : Italian Thai Development
ที่ตั้ง : วังบูรพา พระนคร
ที่ปรึกษางานอนุรักษ์  : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2554