สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)

Moc

เจ้าของโครงการ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ที่ตั้ง : กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ปากคลองตลาด กทม.
ผู้ออกแบบอนุรักษ์อาคาร  : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ และบริษัท กุฎาคาร จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2548
ผู้รับเหมาการก่อสร้าง : บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด
ผู้ควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2548 – 2550